Call for Proposals (Open until 12.5!)

[SCROLL DOWN FOR FINNISH]

Call for Presentations and Demos!

We are calling out for further short presentations (5-15mins) on the main and sub-themes; as well as for demos to join the Open Design stalls.

Themes & Subthemes

// Main theme 'Do-It-With-Others' // Plenary speaker & facilitator: Marc GarrettFurtherfield.org, London How can artists, makers, cultural producers, researchers and activists work collaboratively with each other and audiences, to create new co-production models for artefacts/events with sustainability as the core goal? This main theme ranges across sustainable, low-carbon, renewable, and decentralised use or production of "do-it-together" energy; as well as alternative social and bio- energy towards human sustenance in our cultural production models or everyday actions, which considers necessary change holistically. Do you want to propose a presentation? Comments or opinions to share? Place your info into open plan for this theme: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-diwo // Sub-theme 1: 'Suomenlinna Money Lab & Creative Neighbourhood Skills' // Plenary speaker & facilitator: Pedro Soler, Independent, Barcelona How to do facilitation, organisational and participatory practices, engaging in one's own (or indeed another's) neighbourhood, and explore different economies involved. This sub-theme covers citizen, volunteer, artistic and activist strategies as well as grassroots community development from different examples locally and internationally. It also covers presentations on alternative currency experiments and around the future of money. Do you want to propose a presentation? Comments or opinions to share? Place your info into open plan for this sub-theme: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-neighbourhood // Sub-theme 2: 'The Art of Gathering Environmental Data' // Plenary speaker & facilitator: Jennifer GabrysGoldsmiths University, London This sub-theme covers ecosystem theory, environmental monitoring, and citizen/ participatory science, in the context of open data. How can we support and develop the activities that are already going on in institutions at a more grassroot level, “producing reliable citizen science data”. This sub-theme is designed in collaboration with the Bio Art Society Do you want to propose a presentation? Comments or opinions to share? Place your info into open plan for this sub-theme: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-environment // Sub-theme 3: Virtuality, Social Identity and Augmented Reality // Plenary speaker & facilitator: Owen Kelly, Arcada University of Applied Sciences, Helsinki How are aspects of everyday life and social identity affected by virtual environments and social network platforms? This sub-theme creates space for discussion on the practices, projects, and communities that constitute digital identity and digital behaviour, as well as the interfaces between public/private, personal/social and real/virtual. Do you want to propose a presentation? Comments or opinions to share? Place your info into open plan for this sub-theme: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-virtuality // Demo Stalls on Open Design, Crafts and Manufacturing // Invited attendees: Kulturlabor Trial & Error, Berlin Do you want to propose a demo? Self-install your exhibit at a stall/table? Place your info into open plan for this sub-theme: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-design

DEADLINES

The call for presentations is open until the Camp day (12.5). - Main theme 'Do-It-With-Others' http://tinyurl.com/pa12-camp-open-diwo - Sub-theme 1: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-neighbourhood - Sub-theme 2: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-environment - Sub-theme 3: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-virtuality The call for demos was open until 27.4.2012 and IS NOW CLOSED http://tinyurl.com/pa12-camp-open-design

/////////////////////////////////

Avoin haku: Presentaatiot ja demot

Avoin haku koskee lyhyitä puheenvuoroja (5-10-15 minuuttia) pääteeman ja alateemojen ympärillä sekä demoja Open Design -demonäyttelyyn.

Teemat ja alateemat

// Pääteema 'Do-It-With-Others'* Kutsuttu puhuja ja ohjelmiston fasilitaattori: Marc Garrett, Furtherfield.org, London Miten taiteilijat, tekijät, kulttuurintuottajat, tutkijat ja aktivistit voisivat yhteistyössä toistensa ja yleisöjen kanssa luoda uusia yhteistuotannon malleja taideteoksille ja tapahtumille, pitäen kestävän kehityksen toiminnan päätavoitteena? Teema käsittelee kokonaisvaltaista muutosta tuotantorakenteissa: niin konkreettisen energian kuin inhimillisten voimavarojenkin kulutuksessa. Haluatko ehdottaa puheenvuoroa? Onko sinulla kommentteja tai mielipiteitä? Jaa ehdotuksesi avoimessa suunnitelmassa: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-diwo // Alateema 1: Suomenlinnna Money Lab & Creative Neighbourhood Skills' // Kutsuttu puhuja & fasilitaattori: Pedro Soler, Independent, Barcelona Miten toteuttaa organisoivia ja osallistavia projekteja omassa (tai muiden) naapurustossa ja miten tutkia toimintaan liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia dynamiikkoja? Tämä alateema käsittelee aihetta niin kansalaistoiminnan,  vapaaehtoistyön, taiteilijoiden kuin aktivistienkin näkökulmasta ja käy läpi ruohonjuuritason esimerkkejä yhteisökehityksestä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi teemassa käsitellään vaihtoehtoisia valuuttajärjestelmiä sekä rahan tulevaisuutta. Haluatko ehdottaa puheenvuoroa? Onko sinulla kommentteja tai mielipiteitä? Jaa ehdotuksesi avoimessa suunnitelmassa: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-neighbourhood // Alateema 2: 'Art of Gathering Environmental Data' // Kutsuttu puhuja & fasilitaattori: Jennifer Gabrys, Goldsmiths University, London Tämä teema käsittelee erilaisia ekosysteemiin liittyviä teorioita sekä ympäristön havainnoimiseen ja kansalaisten tuottamaan tietoon liittyviä kysymyksiä avoimen datan kontekstissa: kuinka tukea ja kehittää instituutioissa käytettyjen tutkimusmenetelmien käyttöä ruohonjuuritasolla ja kuinka tuottaa luotettavaa tieteellistä tietoa kansalaistasolla. Tämä alateema järjestetään yhteistyössä Biotaiteen seuran kanssa. Haluatko ehdottaa puheenvuoroa? Onko sinulla kommentteja tai mielipiteitä? Jaa ehdotuksesi avoimessa suunnitelmassa: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-environment // Alateema 3: Virtuality, Social Identity and Augmented Reality // Kutsuttu puhuja & fasilitaattori: Owen Kelly, Arcada University of Applied Sciences, Helsinki Mikä on virtuaalisten ympäristöjen ja sosiaalisen median sovellusten vaikutus jokapäiväiseen elämään ja sosiaaliseen identiteettiin? Tässä alateemassa keskustellaan käytännöistä, projekteista ja yhteisöistä jotka määrittävät digitaalista identiteettiä ja käyttäytymistä. Lisäksi pohditaan  yksityisen ja yleisen, henkilökohtaisen ja sosiaalisen sekä virtuaalisen ja todellisen välisiä rajapintoja. Haluatko ehdottaa puheenvuoroa? Onko sinulla kommentteja tai mielipiteitä? Jaa ehdotuksesi avoimessa suunnitelmassa: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-virtuality // Demonäytely: Open Design, Crafts and Manufacturing // Kutsuttu puhuja & fasilitaattori: Kulturlabor Trial & Error, Berlin Haluatko esitellä oman demosi? Jaa ehdotuksesi avoimessa suunnitelmassa: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-design

HAKUAJAT

// Puhenvuoroja koskeva haku on avoinna tapahtumapäivään 12.5. asti. - Pääteema: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-diwo - Alateema 1: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-neighbourhood - Alateema 2: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-environment - Alateema 3: http://tinyurl.com/pa12-camp-open-virtuality // Demoja koskeva haku oli avoin 27.4.2012 asti ja ON NYT PÄÄTTYNYT - http://tinyurl.com/pa12-camp-open-design