Pixelache Festival 2013

Facing North – Facing South

16 — 19 toukokuu 2013, Helsinki, Finland + Tallinn, Estonia

Vuoden 2013 Pikseliähky-festivaalin nimi on ”Facing North, Facing South” ja tapahtuma järjestetään samanaikaisesti Helsingissä ja Tallinnassa 16.-19. toukokuuta 2013. Jokaisella pohjoisella on aina etelänsä ja jokaisella etelällä pohjoisensa. Festivaali kutsuu tarkastelemaan pohjoista ja etelää useista eri näkökulmista.

Teema on jatkoa Pikseliähkyn käynnissä olevaan Signals from the South -ohjelmaan, joka on esitellyt vuodesta 2009 lähtien median, taiteen ja teknologian hankkeita Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Festivaalin yhteydessä Signals from the South jatkaa etelän ja pohjoisen välisten suhteiden tutkimista ja tarkastelee käsitteitä sekä geo-poliittisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta että maailmanlaajuisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kun aihetta tarkastellaan esimerkiksi alueellisesta näkökulmasta, voidaan pohtia mitä festivaalin järjestäminen osittain Tallinnassa ja kulttuuritoimien tuominen Suomenlahden yli tarkoittaa.

Tallinna sijaitsee Helsingin eteläpuolella, sekä maantieteellisesti että taloudellisesti. Virolaiset ovat kehittäneet Talsinki-nimityksen kuvaamaan ilmiötä jonka mukaan ” Tallinnan kaupallisesta ja viihteellisestä keskustasta on tullut helsinkiläisten olohuone”. Toisaalta virolaiset ovat Suomen suurin maahanmuuttajien ryhmä, viime vuosien aikana erityisesti rakennusalan työntekijöiden ansiosta. Etelään siirtymisestä on taloudellista hyötyä. Tulisiko ilmiöitä tutkia festivaalin aikana ja kuinka? Voimmeko rakentaa jotakin merkityksellistä kaupunkien välille, joka edistäisi sekä ajatushautomoiden että kaupunkien itse visioimaa Talsinki / Hellina -ystävyyskaupunkien pyrkimyksiä?

Kun pohjoisen ja etelän välisiä suhteita tarkastellaan maailmanlaajuisesta näkökulmasta, suhteista muodostuu vieläkin monimutkaisempia ja ongelmista monitasoisempia. Pikseliähky-verkosto on kohdannut viime vuosina erilaisia länsimaiden ulkopuolelta alkuunsa saaneita aloitteita ja on omalta osaltaan levittänytvahvasti avoimen dataan, DIWO:n ja vertaisoppimisen käytäntöjen mahdollisuuksiin luottavaa lähestymistapaa. Nyt, kun myös monet Euroopan maat ovat kohdanneet samoja veden, energian ja elintarvikkeiden riippuvuudesta aiheutuvia kriisejä kuin etelä, olisi aika tutkia yhdessä etelästä alkunsa saaneita ideoita ja aloitteita ja keksiä uusia tapoja ratkaista yhteiset ongelmat yhteistyöllä.