Übercurator, master of ceremonies, the judge of tastes? What is the role of a curator today?


A seminar on Thursday 6 March, 1-6 pm, in Kiasma seminar room. The language of seminar is Finnish.

Participants: Aura Seikkula + Annamari Vänskä + Kaisa Heinänen (SKY), Marja Sakari + Leevi Haapala (Kiasma), Marita Muukkonen (FRAME), Maria Hirvi-Ijäs (Academy of Fine Arts), Max Ryynänen (Taik) and Juha Huuskonen (Pixelache).

 

Click 'Read more' for seminar schedule & details in Finnish.

 

* * *

 

Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry:

Überkuraattori, seremoniamestari, makutuomari? Kuraattorin ammatin monet kasvot.

Aika: Torstai, 6.3.2008 klo 13-18
Paikka: Kiasman seminaaritila
Järjestäjätahot: SKY – Suomen kuraattorit ry., Kiasma ja FRAME

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille!

"Nykyajan nietzscheläinen yli-ihminen, Übermensch, on Übercurator, ylikuraattori," kirjoitti Art Monthlyn päätoimittaja Patricia Bickers vuosituhannen taitteessa. Bickersin ajatus on, etteivät nykykuraattorit huolla taidekokoelmia kuten edeltäjänsä, vaan luovat näyttelyitä subjektiivisen näkemyksensä ohjaamina. Nykyisenkaltaisten kuraattorien ammattikunta syntyi 1990-luvun kuluessa biennaalien ja nykytaiteen katselmusten myötä. He kokoavat neuvoa-antavien asiantuntijoiden kanssa näyttelyitä, jotka esittävät nykytaiteen kärjen ja pyrkivät huomioimaan ajankohdan poliittis-sosiaalis-yhteiskunnallisen ilmaston.

Syksyllä 2007 perustettu Suomen Kuraattorien Yhdistys SKY ry toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi avajaisseminaariin keskustelemaan nykykuraattorin ammattikuvasta ja siitä, millä keinoin kuraattorit tuottavat näyttelyitä taiteenystävien ja muun yleisön kulutettavaksi.

Seminaarissa puheenvuoron käyttävät taidekentän keskeiset toimijat.

Ohjelma:
13.00 Aura Seikkula, SKY:n puheenjohtaja: SKYn tervehdys
Marja Sakari, Intendentti: Kiasman tervehdys
13.15 Max Ryynänen, FT, Visuaalisen kulttuurin lehtori, TAIK: "Taideteos kuratoinnin ja verkostoitumisen aikakaudella"
14.00 Marita Muukkonen, kuraattori, FRAME: "Kuraattorin työpaikka: koko maailma"
14.45 Maria Hirvi-Ijäs, Kuvataideakatemian rehtori: "Miksi en kuratoi?"
15.30 Kahvitauko
15.45 Leevi Haapala, Amanuenssi, Kiasma:"Kokoelmasta diskurssiksi, diskurssista näyttelyksi. Tarkastelussa Kuvan jälkeen -kokoelmanäyttely"
16.30 Juha Huuskonen, kuraattori: "Elektroninen taide ja alakulttuurit"
17.15 Yleisökeskustelu
18.00 Tilaisuus päättyy
 
Puhujien kanssa yleisöllä on mahdollista pohtia muun muassa, onko kuraattori itsenäinen työskentelijä vai toimiiko hän parhaiten instituution suojissa. Kuinka kuraattorien ammatinharjoitusta tulisi tukea? Pitäisikö kuraattoreiden saada apurahaa kriitikoiden ja taiteilijoiden tavoin? Mikä on kuraattorin ammattietiikka? Toimiiko hän subjektiivisen näkemyksensä ohjaamana vai onko hän osa taidemaailman tuotantolinjaa, nykytaiteen kaanonin rakentaja? Entä millaista valtaa kuraattori käyttää, onko kuraattorin työ poliittista toimintaa?