Recommended events
Wearable Technology / two lectures by Meg Grant
- - -

(info in Finnish below)

Wearable Technology: An introduction to the field of eTextiles and soft-circuits for independent artists and makers
Meg Grant (New Zealand / The Netherlands)

Time and place:
2.5. 2011, 18.00, Muu Maanantai (MUU galleria, Lönnrotinkatu 33, Helsinki)
3.5. 2011, 16.00, Aalto University School of Art and Design, lecture room 6088, 6th floor

Meg Grant will give two lectures in Helsinki, first in Muu Maanantai on 2nd May, and the following day in Aalto University School of Art and Design. She gives an introduction to wearable technology, eTextiles and soft

Meg Grant (NZ/NL) is a designer, programmer and artist exploring how wearable electronics can influence our relationships with people around us. Recurring themes in her work are the aesthetics of electronic components and an irreverent approach to critical design. Graduating as a fashion designer in 1995, she has always been interested in the emotional bonds people have with what they wear. As a self-taught programmer, equal passions for interactive media and electronics guided her naturally into wearable technology as an art form.

She is active in the Arduino and online open source hardware communities.  As a member of the v2_ eTextile Workspace in Rotterdam, she helped organise part of the Maker Lab at the DMY Festival Berlin 2010.  She has presented her work at the Design School Eindhoven and Willem de Kooning Academy, and her first major piece, “Apology Helmet”, was recently featured in Wired Online as an example of new thinking that blurs the borders between product design and art.

Electronics and sensors allow artists to create interactive smart garments that produce sounds and images in reaction to movement, that sense and communicate with the environment or react to it, and send online messages. As the term ‘wearable’ suggests, such artworks are carried by the user, thereby interacting with the environment.

The lectures are a part of the upcoming course on wearable electronics in autumn 2011, organized by Muu Artist Association in collaboration with Aalto University. The course focuses on the use of wearable computing and electronics in art. This broad and varied field provides new opportunities for artistic work and for the creation of multi-disciplinary art projects embracing media art, fashion design and engineering, as well as other fields. The participants will use the Arduino development platform and create small workshop projects together before embarking on their own project. Some examples of wearable computers and smart garments are presented in the Tumblr blog at http://etsi.tumblr.com

More info: http://www.meggrant.com

- - - - - - - - - - -

(in Finnish)

Wearable Technology: An introduction to the field of eTextiles and soft-circuits for independent artists and makers


Meg Grantin (Uusi-Seelanti/Alankomaat) luento

Ajat ja paikat:
2.5. 2011, klo 18.00, Muu Maanantai (MUU galleria, Lönnrotinkatu 33, Helsinki)
3.5. 2011 klo 16.00, Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu, luentosali 6088, 6.krs

Meg Grant pitää Helsingissä kaksi luentoa, 2.5. Muu-maanantaissa ja 3.5. Taideteollisessa korkeakoulussa. Meg Grant käsittelee luennoissaan päälle puettavaa teknologiaa ja älytekstiilejä ja tarjoaa näihin erityisesti taiteilijan näkökulman. Hän käsittelee itse toteutettaviin projekteihin liittyviä haasteita ja ratkaisuja ja antaa käytännön ohjeita omien älyvaatekokeilujen aloittamiseksi.

Meg Grant (Uusi-Seelanti/Hollanti) on vaatesuunnittelija, ohjelmoija ja taiteilija joka keskittyy työssään älyvaatteisiin ja erilaisiin tapoihin joilla ne vaikuttavat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Toistuvia teemoja hänen työssään ovat elektronisien komponenttien estetiikka ja kriittinen lähestymistapa designiin. Meg Grant valmistui muotisuunnittelijaksi vuonna 1995. Hän on ollut aina kiinnostunut ihmisten tunnesiteistä vaatteisiin. Kiinnostus vuorovaikutteiseen mediaan ja elektroniikkaan johti hänet käyttämään älytekstiilejä taiteessaan. Meg Grant on aktiivinen avoimen lähdekoodin Arduino- ja hardware-yhteisöissä. Hän on v2_eTextile-ryhmän jäsen ja osallistui Berliinin DMY festivaalin Maker Labin järjestämiseen 2010. Hän on esitellyt töitään Eindhovenin design-korkeakoulussa ja Willem de Kooning -akatemiassa. Hänen työnsä ‘Apology helmet’ on esiteltynä Wired Onlinessä esimerkkinä uudesta suuntauksesta, joka hämärtää tuotesuunnittelun ja taiteen rajoja.

Elektroniikan ja sensoreiden avulla voidaan luoda interaktiivisia älyvaatteita, tuottaa ääntä ja kuvaa liikkeestä, aistia ympäristöä ja kommunikoida sen kanssa, sekä esimerkiksi lähettää viestejä internettiiin. Päälle puettava tarkoittaa myös mukana kulkevaa - taideteos kulkee taiteilijan tai kokijan mukana.

Meg Grantin luennot liittyvät syksyllä 2011 alkavaan ”Wearable Electronics” -kurssiin, joka järjestetään Muu ry:n ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Kurssilla tutustutaan puettavien tietokoneiden ja älyvaatteiden (wearable computing and electronics) käyttämiseen taiteessa. Kysymyksessä on laaja aihealue, joka antaa uusia mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja monialaisten (esim. mediataiteilijat, vaatesuunnittelijat ja insinöörit) taiteellisten projektien toteuttamiseen. Kurssilla käytetään Arduino-kehitysympäristöä ja tehdään yhdessä pieniä pajaharjoituksia ennen omien teoksien toteuttamista. Erinäisiä esimerkkejä puettavista tietokoneista ja älyvaatteista on listattu Tumblr-blogiin: http://etsi.tumblr.com

Lisätietoa: http://www.meggrant.com