Misc
MEDIA FACADES 2012 - CALL FOR PROJECTS AND COLLABORATIONS
This call is to invite projects and collaborations for the Media Facades 2012 festival, to be organized in Helsinki 20.8-2.9.2012 as part of the Helsinki Festival programme. Deadline for proposals is 20.01.2012 - download the call and proposal form here.

Media Facades is a festival to present media and electronic art projects in public space. The first edition of the festival was organized in 2010, and it presented over 30 media art projects within a network of 7 European cities. See documentation at www.mediafacades.euMedia Facades focuses on artistic interventions which open up the spatial and social experience of the city, by an innovative use of the visual, interactive and participatory potentials of media and architecture. The objective is to present new insights into the urban environment and to encourage a debate about the uses of public / media space. To this end we also invite not only proposals for art projects, but also other types of collaborations – workshops, demos, live events etc – which share similar interests.

For the second edition of Media Facades, we especially highlight the following themes:

Locality – projects that are grounded in local sites, contexts and communities
Mobile
– projects that use mobile devices for urban interaction, or that tour across sites
Participation
- projects that engage audiences in social or technical interaction

The selected artists will receive a fee and technical production support for presenting their projects. They will also receive international visibility and further touring possibilities within the festival's partner network.

Timeline

The deadline for proposals is January 20, 2012 - followed by a pre-selection of projects, feasibility study, and project contracts. The period from March to August is reserved for final project development and testing.

The festival's exhibitions take place between August 20 and September 2. The main events in public space, from August 23 to 26 kick off with the Night of the Arts and a special tour of the Culture Tram. An international seminar will be co-organized with the City Sets project by Crucible Studio / Aalto University.

Organizers

Media Facades 2012 is organized by m-cult in collaboration with Helsinki Festival, Lasipalatsi Media Centre, Crucible Studio / Aalto University, Sinne, Korjaamo and other partners.

The festival is realized in the context of European Urban Media Network – an initiative of 11 European cities to create a shared infrastructure for circulating cultural and social projects in urban/public space.

Contact & More information


Minna Tarkka, director, Media Facades 2012
m-cult centre for new media culture www.m-cult.org
minna.tarkka ( at ) m-cult.org
+358-50-5203167

MEDIA FACADES 2012 – PROJEKTI- JA YHTEISTYÖKUTSU

(DL 20.01.2012 - lataa kutsu ja ehdotuslomake täältä!)

Kutsumme sinut ehdottamaan teos- ja yhteistyöprojekteja Media Facades 2012 -festivaaliin, joka järjestetään Helsingissä 20.8-2.9.2012 osana Helsingin juhlaviikkojen ohjelmaa.

Media Facades esittää media- ja elektronisen taiteen projekteja julkisessa tilassa. Festivaalin ensimmäinen editio järjestettiin 2010, ja sen ohjelmaan kuului yli 30 mediateosta jotka esitettiin 7 eurooppalaisen kaupungin verkostossa. Dokumentaatio löytyy osoitteesta www.mediafacades.eu

Media Facadesin pääkohteena ovat taiteelliset interventiot, jotka avaavat kaupungin tilallista ja sosiaalista kokemusta hyödyntämällä median ja arkkitehtuurin visuaalisia ja vuorovaikutteisia ulottuvuuksia. Tavoitteena on luoda uusia näkökulmia kaupunkiympäristöön ja avata keskustelua julkisen mediatilan käytöstä. Yksittäisten mediateosten lisäksi kutsumme mukaan myös muita yhteistyö-projekteja – demoja, työpajoja, live-tapahtumia jne – festivaalin teemoihin liittyen.

Media Facades -festivaalin toinen editio keskittyy erityisesti seuraaviin teemoihin:

Paikallisuus – projektit jotka kiinnittyvät paikkoihin, konteksteihin ja yhteisöihin
Mobiili
– projektit, jotka rakentavat vuorovaikutusta kaupunkitilaan mobiililaitteilla tai liikkumalla kohteesta toiseen
Osallistuminen
– projektit joihin yleisö voi osallistua sosiaalisen tai teknisen vuorovaikutuksen keinoin

Valituista projekteista maksetaan esityspalkkio ja niille tarjotaan esitystekninen tuotantotuki. Festivaalin kumppaniverkoston kautta projektit saavat myös kansainvälistä näkyvyyttä ja kiertuemahdollisuuksia.

Aikataulu

Ehdotusten deadline on 20.1.2012 – ja sitä seuraavat esivalinnat, tuotantotekninen kartoitus ja esityssopimukset. Jakso maaliskuusta elokuuhun on varattu projektien kehittämiselle ja testaukselle.

Festivaalin näyttelyt ovat auki 20.8.-2.9. Kaupunkitilan päätapahtumat 23-26.8. käynnistyvät Taiteiden yön ja Kulttuuriratikan MFF-teemareitin myötä. Lisäksi järjestetään Aalto-yliopiston City Sets -projektin kanssa kansainvälinen seminaari ja muuta oheisohjelmistoa.

Järjestäjät

Media Facades 2012 -festivaalin järjestäjänä on m-cult, yhteistyökumppaneinaan Helsingin juhlaviikot, Lasipalatsin Mediakeskus, Crucible Studio/Aalto-yliopisto, Sinne, Korjaamo sekä muut yhteistyötahot.

Festivaalin kansainvälinen yhteistyö liittyy 11 kaupungin European Urban Media Network –verkostoon, jonka tavoite on luoda ympäristö taide- ja kulttuuriprojektien yhteistuotannolle ja esittämiselle kaupunkitilassa.

Yhteydet ja lisätietoja

Minna Tarkka, taiteellinen johtaja, Media Facades 2012
m-cult www.m-cult.org
minna.tarkka ( at ) m-cult.org
+358-50-5203167
(DL 20.01.2012 - download the call and proposal form here !)