News / Open calls / Pixelversity
Call for Participants in Case Pyhäjoki – Artistic reflections on nuclear influence 31.7-12.8.2013

‘Case Pyhäjoki: Artistic reflections on nuclear influence’ is a transdisciplinary artistic expedition, production workshop and presentation events in Pyhäjoki, North Ostrobothnia, Finland, 31.7. – 12.8.2013. The sixth nuclear power plant of Finland is planned to be built at Hanhikivi Cape in Pyhäjoki.

The aim of the project is to explore artistic perspectives on the vast changes planned in Pyhäjoki, through the planning of a nuclear power plant at the site, and this way of considering energy production and consuming in the world. Artists can not only reflect upon and depict social phenomena and socio-economical relations, but can also situate themselves in between politics, activism and science. Can art make changes? If so, what would be the creative tools of activism?

For whom: artists, activists, scientists, thinkers and doers + every thing or opinion in between.
Deadline to apply: 5.5.2013, email letter of motivation to Mari Keski-Korsu mkk[-at-] katastro.fi

'Case Pyhäjoki – Taiteellisia tulkintoja ydinvoimasta' on poikkitaiteellinen ja -tieteellinen tutkimusmatka, tuotannollinen työpaja ja tapahtuma Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla 31.7. - 12.8.2013. Suomen kuudes ydinvoimala aiotaan rakentaa Pyhäjoen Hanhikiven niemelle.

Case Pyhäjoki -projektin tarkoituksena on etsiä taiteen perspektiivejä Pyhäjoella tapahtuvaan suureen muutokseen, jonka ydinvoimalan mahdollinen rakentaminen aiheuttaa sekä tätä kautta pohtia myös energian tuotantoa ja kulutusta maailmassa. Taiteilijat eivät vain heijastele yhteiskunnan ilmiöitä ja  sosioekonomisia suhteita työssään vaan asettuvat usein politiikan, aktivismin ja tieteen välimaastoihin. Voiko taide aiheuttaa muutoksen? Jos voi, mitä ovat aktivismin luovat työkalut?

Kenelle: Taiteilijoille, aktivisteille, tutkijoille ja kaikille siltä väliltä. Mielipiteesi ydinvoimasta voi olla mikä tahansa.
Viimeinen hakupäivä: 5.5.2013, lähetä perustelut, miksi olet kiinnostunut osallistumaan Case Pyhäjokeen ja tietoa taustasi Mari Keski-Korsulle osoitteeseen mkk[-at-]katastro.fi .

Case Pyhäjoki -projekti kustantaa osallistujien matkat, majoituksen ja päivärahat. Lisäksi on mahdollisuus dokumentointipalkkioon. Majoitumme miellyttävässä ympäristössä Kielosaaren mökeissä ja käytössämme on lisäksi muita tiloja Pyhäjoella.Case Pyhäjoki -project covers the participants travel, accommodation and per diems. There is also a possibility for documentation fee in the end. We will accommodate in a cozy Holiday Village Kielosaari and utilize some other spaces in Pyhäjoki. The selected participants will be contacted in May 2013.