Misc / Recommended events
Ars Lieke 2014: Piuhoja ja pikseleitä Kouvolan taidemuseo Poikilossa 8.2.–13.4.2014

Ars Lieke 2014 tarjoaa ensimmäistä kertaa koko Kymenlaaksossa suomalaisen elektronisen taiteen katselmuksen 8.2.–13.4.2014. Rollaattorirobotteja, muuntuvia kuva- ja äänimaisemia, sinkkunaisen partnerinhoukutus- ja karkotuspäähineitä - Ars Lieke tarjoaa ensimmäistä kertaa koko Kymenlaaksossa kattavan otoksen uudesta suomalaisesta mediataiteesta. Näyttelyn kuratoi Jonne Pitkänen (Eeva-Liisa Puhakan ja Sara Milazzon avustuksella). Martin Bircher, Ramyah Gowrishankar ja Kati Hyyppä, Hannu Häkkinen & Klaus Nyqvist, Kokeellisen elektroniikan seura (Koelse), Pekka ja Teija Isorättyä, Petri Kuljuntausta, Matti Niinimäki, Pink Twins, Eeva-Liisa Puhakka, Antti Pussinen Poikilo-museot, Kouvolan taidemuseo Sijaintiosoite: Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola

Piuhoja ja pikseleitä Kouvolan taidemuseo Poikilossa

Taiteen yksi vahvimmista tendensseistä on peilata kokemustamme todellisuudesta. Alati teknologisoituvassa ja sähköistyvässä maailmassamme myös taiteen alueella toimitaan niillä välineillä, jotka kuuluvat nykyään arkipäivääm me. Tietokoneet, kännykät, valvontakamerat, kaiuttimet, sähkömoottorit, sensorit ja löytöesineet voivat toimia elektronisen taiteen materiaaleina. Mediataide suhtautuu toisaalta kriittisesti teknologiaan ja sen kehitykseen nostaen esiin keskeisiä ongel mia, kuten riippuvuutemme käyttämistämme välineistä ja sosiaalisen median paradoksaalisesti epäsosiaalisuutta lisäävän vaikutuksen. Toisaalta kiinnostus koneita kohtaan saavuttaa välillä lapsenomaisen leikkisiä piirteitä. Elektroninen taide ja mediataide jäävät helposti suomalaisen taidehistorian virallisen kaanonin ulkopuolelle; merkittävät teokset eivät välttämättä aina saa osakseen taidemaailman laajaa huomiota. Sähköinen taide koetaan usein vaikeaksi sekä teemoiltaan että tekotavoiltaan. Taidemuoto on luonteeltaan vaikeasti tallennettavaa, tekniikka kehittyy ja esitysformaatit muuttuvat, mikä aiheuttaa omat haasteensa tulevaisuudessa. Marraskuussa 2013 mediataide sai viimein merkittävän tunnustuksen, kun Mika Taanilalle myönnettiin ensimmäinen mediataiteen valtionpalkinto saavutuksistaan videotaiteen, kokeellisen dokumenttielokuvan ja liikkuvan kuvan pioneerina. Taidemuoto nostettiin näin perinteisten taiteenalojen rinnalle.

Rajoja rikkoen ja ylittäen

Ars Lieke -näyttelyn teoksille keskeistä on reaaliaikaisuus, vuorovaikutteisuus ja muuntuvuus. Teokset voivat olla näyttely tilassa liikuteltavia, kuten Antti Pussisen Killer Laser Robot 1, tai käyvät kuva- ja äänimaiseman välistä keskinäistä dialogia Hannu Häkkisen ja Klaus Nyqvistin Deconstructed Body videoinstallaation tapaan. Teos voi olla myös jatkuvasti muuntuva niin visuaalisesti kuin äänellisestikin kuten Pink Twinsin eli veljesten Juha ja Vesa Vehviläisen generatiivinen videoteos, joka tulee esille Kino Poikiloon. Ars Lieke -näyttelyn taiteilijat toimivat useilla taiteen aloilla – ja kansainvälisillä areenoilla – kuten mediataiteen poikkitaiteelliseen ja rajoja rikkovaan luonteeseen kuuluukin. Esimerkiksi Petri Kuljuntausta on taiteen valtionpalkinnon vuonna 2005 saanut äänitaiteilija, säveltäjä, muusikko ja tietokirjailija, Teija ja Pekka Isorättyä tekevät paitsi veistoksellisia robotti-installaatioita myös performansseja, ja toimivat lisäksi meksikolaislähtöisen mustalaispunkkia soittavan Polka Madre yhtyeen vahvistuksina. Videotaiteilijat Hannu Häkkinen (vj.Rajatonvimma) ja Klaus Nyqvist (vj. Klaustrofobia) sekä mediataiteilija Matti Niinimäki (taiteilijanimeltään Månsteri) toimivat taiteellisen tuotantonsa ohella mm. yökerhojen, festivaalien, teattereiden ja performanssien visuaalisesta puolesta vastaavina video jockeynä. Venetsian biennaalissa vuonna 2005 esiintynyt ja maailmanlaajuista mainetta niittänyt Pink Twins toimii videotaiteen ja elektronisen musiikin alueilla. * Image: Pink Twins esiintyy Störung Festivaaleilla Barcelonassa. Kuva: M.A.Ruiz