News / Pixelache Projects
Pixelachen residenssiwikimedistit 2022: podcastit, joissa Wikimedia ja ruohonjuuritason kulttuuriorganisaatiot löytävät toisensa ja tutustuvat toisiinsa pitkän ajan jälkeen

Pixelache Helsinki, 06.3.2023: LEHDISTÖTIEDOTE

Andrew Gryf Paterson, andrew@pixelache.ac

Download PDF: Suomeksi, Englannin kieli & Saamenkieli versiot, 21.4.2023.

Pixelache Helsinki on julkaissut kolme uutta podcast-keskustelua, joissa yhdistyvät kokeellinen podcast-tuottaminen, vuorovaikutustutkimus ja residenssit, joissa pohdiskellaan Wikimedia-käytäntöjä ja nykyaikaisten kulttuuriorganisaatioiden leikkauspistettä.

 

Pixelache Helsinki on festivaali, joka järjestetään vuosittain ja joka toinen vuosi. Se on myös poikkitieteellisen taiteen, muotoilun, tutkimuksen ja aktivismin foorumi. Aiemmin festivaali tunnettiin suomeksi myös nimellä Pikseliähky-festivaali ja yhdeksän vuoden ajan myös alaotsikolla Festival of Electronic Arts and Subcultures. Festivaalin järjestäjänä ja tuottajana on toiminut aatteellinen kulttuuriyhdistys Piknik Frequency ry, joka perustettiin tammikuussa 2003 vajaa vuosi ensimmäisen Pikseliähky-festivaalin jälkeen. Vuonna 2012 Piknik Frequency sai taiteen valtionpalkinnon. Pikseliähky on Suomen pitkäaikaisin mediataiteen ja muotoilun festivaali ja vakiintuneimpia Pohjoismaissa.

Vuoden 2005 alussa Pikseliähky-festivaalin johtajat Juha Huuskonen ja Petri Lievonen kutsuivat Wikimedia-säätiön edustajan Florence Devouardin Suomeen. Devouard on ollut jo 1990-luvun alussa edelläkävijä internetissä ja ranskankielisen Wikipedian kantava voima sen alkuvuosina. Hän tuli Pariisista kertomaan suomalaisille sähköisten taiteiden ja alakulttuurien harjoittajille, tuottajille, IT-harrastajille, yrittäjille ja mediasuunnittelun opiskelijoille uudesta WikiWiki-tavasta tuottaa avointa tietoa. Tämä oli vasta toinen kerta, kun Devouard esitteli Wikimediaa julkisesti, ja se on kenties myös ensimmäinen kerta, kun Wikipediaa esiteltiin julkisesti Suomessa. Ne olivat toiveikkaita aikoja osallistuville alustoille! Sen kunniaksi Pikseliähky-festivaalista luotiin sivu suomenkieliseen Wikipediaan vuonna 2005. Sivu ei ole siitä kehittynyt, ja artikkelissa aika on pysähtynyt vuoteen 2005. Mutta mitä kaikkea on sen jälkeen tapahtunut? Miten suhtaudumme toisiimme Wikimedia- tai Wikidata-kollegoina kaikkien näiden vuosien jälkeen?


Näitä yhteyksiä luodaan uudelleen Wikimedia-säätiön kehittämän, pitkäjänteisen wikimedistien residenssiohjelman kautta. Tammikuussa 2022 käynnistettiin projektin keskusteluvaihe, joka päättyy maaliskuussa 2023 kolmen podcastin julkaisemiseen. Näistä yksi on pidempi neliosainen podcast (A, B, C ja D) ja kaksi muuta ovat haastattelupohjaisia keskusteluja, joissa tarkastellaan eri puolia ja näkökulmia siihen, millaista on olla residenssiwikimedisti tai aloitteleva kulttuuriorganisaatio, joka toimii yhteistyössä Wikimedia-yhteisöjen kanssa.

Seuraavassa neliosaisessa podcast-kokoelmassa Pixelache Festivalin pitkäaikainen jäsen Andrew Gryf Paterson keskustelee Florence Devouardin kanssa, joka on residenssiwikimedistinä Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOssa ja on toiminut Wikimedia-säätiön johtokunnan puheenjohtajana. Hän on myös ollut mukana monissa yhteistyöprojekteissa Afrikassa. Hän kertoo kokemuksistaan Pixelachen kutsuvieraana vuonna 2005 sekä silloisesta ja nykyisestä Wikimedia-työstään. Podcasteissä esitellään sitä, miten luovat organisaatiot voisivat kehittää toimintaansa Wikipediassa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_florence-devouard-andrew-gryf-paterson_part-A.ogg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_florence-devouard-andrew-gryf-paterson_part-B.ogg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_florence-devouard-andrew-gryf-paterson_part-C.ogg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_florence-devouard-andrew-gryf-paterson_part-D.ogg

-

Seuraavassa jaksossa esiintyvät Wikimedia Community Irelandin jäsen Rebecca O’Neill ja Wikimedia Community Maltan Toni Sant, joka on myös kuraattori, akateemikko ja podcastaaja. He juttelevat Santin kokemuksista luovien käytäntöjen dokumentoinnissa Wikimedia-projekteissa. Keskustelu käsittelee nykytaiteen dokumentoinnin käytäntöjä, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat yhteensopivia Wikidatan kaltaisten alustojen kanssa.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_rebecca-oneill_toni-sant.ogg

-

Seuraavassa podcastissa Nikki Zeuner (Wiki Move -podcast) ja Z. Blace (Zagrebin nykytaiteen museon residenssiwikimedisti) keskustelevat nykykulttuurista, kansalaisyhteiskunnan organisaatioista, voittoa tavoittelemattomista infrastruktuureista ja Wikimedia 2030 -strategiaan liittyvistä resursseista ja innovaatiosta. Sarja tarkastelee maailmanlaajuisessa verkottuneessa mediassa toimimisen haasteita ja mahdollisuuksia Wikimedian ekosysteemissä julkaisemisen ja osallistumisen kannalta. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixelache_2023_wikimedians-in-residence_podcast_nikki-zeuner_z-blace.ogg

-

Lyhyemmin sanottuna tämä prosessi heijastelee Pixelache Helsinki -festivaalin ja Wikimedian pitkää rinnakkaista historiaa. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana Pixelache Helsinki Festival edisti poikkitieteellisenä foorumina avointa kulttuuria samalla kun Wikimedian omia menetelmiä kehitettiin. Ajoittain nämä lähestymistavat ovat olleet päällekkäisiä, ajoittain kulkeneet käsi kädessä, ja sittemmin erkaantuneet toisistaan. Haluamme tuoda projektin esille Wikimedian ja Creative Commonsin vuosipäivinä.

--

Vuoden 2022 aikana Pixelache Helsinki on työstänyt arkistointiprosessiaan ja pohdintojaan. Tämä projekti päivittää ja tämä hanke päivittää suomalaisen ja alueellisen jäsenistömme taitoja ja tietämystä. Sen lisäksi se toimii kansainvälisenä esimerkkinä samankaltaisille verkottuville kulttuurijärjestöille.

Nämä marraskuun 2022 ja tammikuun 2023 välissä nauhoitetut podcastit julkaistaan avoimilla lisensseillä. Niissä esiintyvät Florence Devouard, Toni Sant, Rebecca O’Neill, Nikki Zeuner, Z. Blace ja Andrew Gryf Paterson. 

Nämä residenssit ovat jatkoa Z. Blacen ja Rebecca O'Neillin alustavalle keskustelulle avoimista arkistointikäytännöistä osana Pixelache Helsinki -festivaalia #Burn____ kesäkuussa 2021, ja ne alkoivat CTM/Transmediale-festivaalien #OpenMICwithPixelache-etkoilla helmikuussa 2022.

Prosessi rahoitettiin avustuksella Wikimedia-säätiön rapid grant -ohjelmasta ja Pixelache Helsingin tuella. Wikimedistien residenssiprosessi kuuluu Pixelachen kulttuuriohjelmaan, jossa tarkastellaan yhdistyksen 20-vuotista toimintaa.

Pixelachen toimintaa ovat vuosittain avustaneet Taiteen edistämiskeskus TAIKE ja Helsingin kaupunki.


Tekijät: 

Projektin aloitteentekijä: Z. Blace
 
Ääni-identiteetin suunnittelu: Sumugan Sivanesan

Äänen jälkituotanto: Miia Laine
 
Suomen- ja saamenkieliset käännökset: Yupik
 
Projekti ja visuaalinen suunnittelu: Z. Blace
 
Päätuottaja: Andrew Gryf Paterson
 
Taloudellinen ja hallinnollinen tuki: Mathilde Palenius ja Raisa Veikkola