Social Tools 2018 -konferenssi

Tasavertaisen päätöksenteon työkaluja Social Tools -konferenssissa Helsingissä 28.-30.9.2018

Miten päätöksenteosta ja työkulttuurista saadaan kaikille tasaveroisempaa? Miten lukittuneita valtakeskittymiä puretaan ja valtaa jaetaan, juuttumatta kuitenkaan konsensushakuisuuden hitauteen? Miten rohkaista ihmisiä liittymään mukaan omaa elämäänsä koskettavaan päätöksentekoon?

Pikseliähky järjestää Helsingissä 28.-30.9.2018 Social Tools -konferenssin. Social Tools -konferenssi tutkii hajautetun hallinnon ja tasavertaisemman työkulttuurin taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia työkaluja ja käytännön kokemuksia. Kolmipäiväisen konferenssin symposium sekä työpajat esittelevät eri lähtökohtia ja käytännön kokemuksia prosesseista, joissa yhteisöt - niin työpaikat kuin järjestöt tai muut sosiaaliset ryhmät - ovat halunneet toimia demokraattisemmin ja valta-asemiaan hajauttaen. Konferenssi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille yksilöille ja yhteisöille: niin aktivisteille, taidekollektiiveille, yrityksille, osuuskunnille, kansalaisjärjestöille, museoille, startupeille kuin yliopistoillekin.

Social Tools -konferenssin ohjelma koostuu puheenvuoroista, keskusteluista ja työpajoista, jotka käsittelevät työkulttuurin ja yhdessätoimimisen demokratisoimista ja vallan hajauttamista eri tavoin. Konferenssin kansainvälisillä puhujavierailla ja työpajanvetäjillä on radikaalia kokemusta erilaisista tasavertaisempaa yhteistyötä rakentavista hankkeista. Occypy New Zealandista ja Loomiosta tuttujen Nati Lombardon sekä Richard Bartlettin työpaja kulkee otsikolla "12 Patterns of Decentralized Organizing". Englantilaisen kulttuuridemokratialiikkeen aktiivit Sophie Hope sekä Nich Mahony opastavat kulttuuridemokratiaa rakentavissa harjoituksissa. Saksalainen Sosiokratia 3.0 -aktiivi ja kouluttaja Sven Latzel esittelee Sosiokratian osana yhteisen päätöksen teon prosessia otsikolla "The Art of Making Decisions Together - Powered by Sociocracy 3.0". Heidän lisäkseen konferenssissa on puhumassa useita suomalaisen kulttuuri- ja työkentän kehittämisen aktiiveja. Kattavasta puhujatarjonnasta huolimatta konferenssi rohkaisee kuitenkin kaikkia osallistujia jakamaan kokemuksiaan!

Konferenssi alkaa perjantaina 28.9. Paasitornissa pidettävällä symposiumilla, ja jatkuu lauantaina 29.9. ja sunnuntaina 30.9. HIAP Suomenlinnassa intensiivityöpajoilla. Osallistuminen on ilmaista, mutta vaatii rekisteröitymisen konferenssin verkkosivuilla. Konferenssin kieli on englanti.

Järjestämme konferenssin omien kokemustemme ja niistä nousseiden kysymysten innoitamana. Olemme halunneet viedä Pikseliähky-järjestöämme demokraattisemmin toimivaan suuntaan, vuosien varrella välillä toimivia ratkaisuja löytäen, välillä taas epäonnistuen perusasioissa. Vuosien varrella on käynyt myös selväksi, että emme ole painineet kysymystemme kanssa yksin: näitä demokraattisemman työkulttuurin haasteita kohtaavat kaikki, jotka haluavat toimia perinteistä hierakkista työkulttuuria tasaveroisemmin. Kertaluontoisen tapahtuman sijaan tämä on keskustelunavaus, joka jatkuu tapahtuman jälkeenkin.

Social Tools -konferenssin järjestää kokeellisten taiteiden ja kulttuuriaktivismin saroilla toimiva Pikseliähky-järjestö. Pikseliähky on Helsingissä toimiva kokeellisen taiteen, muotoilun, tutkimuksen ja aktivismin monialainen foorumi, jonka toiminta koostuu esimerkiksi vuosittain eri teemalla järjestettävästä Pixelache-festivaalista sekä erilaisista kokeellisista tiedettä ja taidetta sekoittavista teknologiatuotannoista, koulutusohjelmista ja muista tapahtumista. Suurennuslasimme alla ovat etenkin kokeellinen vuorovaikutus, kokeelinen elektroniikka, uusiutuva energia, biotaiteet ja tiedetaide, organisoituminen ja verkostoituminen ruohonjuuritasolla, median ja teknologian politiikka sekä vaihtoehtoiset talouskulttuurit sekä akuutit ympäristökysymykset.

Social Tools 2018 -konferenssi
Paasitorni & HIAP Suomenlinna, Helsinki
www.socialtools.us
sähköposti: socialtools@pixelache.ac